Misyon

MİSYONUMUZ

Şirketimiz,

Yardım kuruluşlarımızın ve uluslarası yardım kuruluşlarının Afrika’da gerçekleştirmek istediği farklı çalışmaların arzu edilen istikamette yapılmasını,

Çalışmakta oldupumuz bölgeleri çok iyi tanıyor olmamızın avantajıyla, gelecek olan gözlemcilerin karşılanmasından uğurlanmasına kadar arzu edilen tüm hizmetlerin doğru yerde, doğru şekilde ve doğru zamanda yapılmasını sağlayacak proje, plan, program ve çözümlerin hazırlanmasını ve sunulmasını, 

Çalışmaların fotoğraf, video, şahitler ve ziyaretçilerle olabildiğince şeffaf şekilde yürütülmesini ve paylaşılmasını, kayıt altına alınarak arşivlenmesi ve de resmi evraklar düzenlenerek resmileştirilmeisni sağlayarak yardım kuruluşu yetkililerinin, hayırseverin ve kamuoyunun gönüllerinin ferah tutulmasını,

Teknik konularla alakalı geniş imkan ve kabiliyete haiz ve öngörülen muhtemel sorunlara hazırlıklı bulunmayı ve bu kayıtla çalışmaların suhulet ve ivedilikle yürütülmesini herdaim mümkün kılmayı,

Yine , teknik imkan ve kabiletlerle, yardım kuruluşlarının sıkıntı yaşayabileceği iletişim, lojistik, para transferi, resmi belgelerin düzenlenmesi, bütçe planlama, maliyet tutturma gibi konularda hayır kurumuna taraf olacak çözümler sunarak ve sorumluluk alarak risk ve sorunların hayır kurumları için tamamen ortadan kaldırılmasını,

Önceliğin maneviyat olmasını, bizimle çalışan veya bizimle çalışmayı tercih etmeyen tüm hayır ve yardım kuruluşlarının tüm soru, sorun ve ihtiyaçlarına, birikimimiz, ,mkan ve kabiliyetlerimiz dahilinde, dünyevi menfaat gözetmeksizin çözümler, alternatifler sunmayı,

Yine bizimle çalışmayı tercih etmeyen hayır kurum ve kuruluşlarıyla da hizmetlerin bölgeye verimli ve adil dağılımını sağlamak adına koordineli ve iletişim halinde olmayı,

Konusunda ve konumunda en iyi olmayı hedeflemiş, görev şuuruna sahip halis dimağlara bir timsal olarak, hizmette bizi geçebilecek şahsiyetler yetiştirmeyi ve bu sayede yardım kuruluşlarının zor ve sıkıntılı bölgelerdeki istikrarsızlıklardan dolayı zarara uğramasını engelleyecek bu tür kurumsal oluşumların dünyaya yayılmasıne ve yardım kuruluşları lehine istikrarsız ve yabancı ve yeni tanışılan bölgelerde dahi rekabetçi ortamların oluşmasına vesile olmayı görev edinmiştir.

 

 

 

 

Open chat
Size nasıl yardımcı olabilirim ?